Efterisolering Roskilde, Køge & Ringsted

Der er mange fordele ved at foretage efterisolering af dit hus eller din ejendom. Hos Langthjems Tømrer Firma er vi klar til at isolere.

Isolering er et kvalitetsløft af din ejendom

Hvis du vælger at foretaget efterisolering af dit hus eller din ejendom, tilfører du ejendommen en værdistigning, samtidig med at du reducerer dine varmeudgifter betragteligt.

Udover disse to åbenlyse fordele medfører det også, at indeklimaet bliver mærkbart bedre. Så der er næsten ingen grunde til ikke at få lavet en efterisolering. Og det er aldrig for sent. Efterisolering betyder jo netop, at man foretager en isolering, efter at huset er bygget og dermed isolerer konstruktioner i huset, der hidtil har været mangelfuldt eller slet ikke isoleret.

Ved efterisolering opnår du:

 • Værdistigning i ejendommen – den bliver mere værd, når den bedre holder på varmen
 • Reduktion af varmeudgifterne – og fradrag hos SKAT
 • Forbedring af indeklimaet

Som udgangspunkt kan stort set alt andet end nybyggede huse have gavn af at få isolering. Lad Langthjems Tømrer Firma vejlede dig og hjælpe med en beregning af, om det kan svare sig, og hvor mange penge du i givet fald vil kunne spare på din varmeregning.

 

Altid kvalitet - til tiden

 • Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten
 • Vi går op i, at aftaler holdes - og leverer til tiden
 • Vi lever af tilfredse kunder

Du kan få lavet efterisoleret mange steder i huset

Klimaskærmen er den del af dit hus eller din ejendom, som skærmer boligen af mod vejr og vind, dvs. vinduer, døre, tag og vægge – og stort set alt her kan få foretaget en efterisolering med gevinst.

Op mod 30% af varmetabet i et hus sker gennem loftet, primært på grund af manglende eller utilstrækkelig isolering, viser erfaringer og målinger, og derfor vil en efterisolering af loftet være et godt sted at starte.

Langthjems Tømrer Firma kan stå for at lave efterisolering i alle relevante konstruktioner. Typisk er de steder, der kan efterisoleres:

 • Tagkonstruktioner
 • Lofter
 • Skråvægge
 • Skunkrum (herunder gulv)
 • Ydervægge
 • Gulv over krybekælder
 • Kælderydervægge (udvendig isolering)

Spørgsmål?

Ring på
20 45 08 59
og hør nærmere om
mulighederne.

Efterisolering kan mærkes fra dag 1

De positive effekter af isolering vil du kunne mærke på både din varmeregning og på dit indeklima fra den første dag. Der er oftest meget at spare i forhold til dit nuværende varmeforbrug.

Med det genindførte håndværkerfradrag er der desuden fradrag hos SKAT for de udgifter, der vedrører arbejdslønnen til håndværksydelser med grønt sigte, og her er netop isolering ét af områderne – læs mere på SKATs hjemmeside

Kontakt os om efterisolering og få et godt tilbud

Hver dag kører Langthjems Tømrer Firma ud og laver efterisolering af både nyere og ældre huse, villaer og landejendomme i Ringsted, Roskilde, Køge og øvrige Sjælland, og vi kommer gerne forbi for at give dig et godt og uforpligtende tilbud – kontakt os enten via formularen her på siden, eller ring til os på tlf. 20 45 08 59 – og gå vinteren i møde med efterisolering og mindre varmespild!

Vi udfører kvalitets tømrerarbejde i Ringsted, Roskilde, Køge & på hele Sjælland